Dla Akcjonariuszy

28.01.2021 r. – Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji:
Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. (KRS: 28244) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

28.12.2020 r. – Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji:
Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. (KRS: 28244) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

27.11.2020 r. – Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji:
Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. (KRS: 28244) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

26.10.2020 r. – Drugie wezwanie do złożenia dokumnetów akcji:
Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. (KRS: 28244) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

28.09.2020 r.
Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. (KRS: 28244) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

Menu